Bijeenkomst wg Maatschappelijke Inclusie: 10 april 2018

Datum: 10 april 2018
Plaats: pand Nieuw Nabuurschap
Hoge der A 26, Groningen
Tijd: van 10:30 – 12:30 uur
Aanmelden:  s.v.p. door middel van dit formulier
(ook als u zich weer zou willen afmelden kunt u ditzelfde formulier gebruiken)
Leden van de werkgroep maatschappelijke inclusie volgen het WMO beleid van gemeenten in de regio Groningen op het gebied van wonen, werken/leren en welzijn en proberen daar inspraak in te realiseren. In 2017 is de werkgroep vooral actief geweest op het gebied van Wonen. Zo namen we deel aan de inspraakprocedure van de Centrum gemeente Groningen. Dit traject is nog niet afgerond. Voor zover we voldoende menskracht hebben volgen we ook beleid van de gemeenten in de provincie. Ook Beschermd Wonen bij Lentis heeft onze aandacht.