Aanmelding gesloten voor “Broodje mét Femmianne Bredewold”

Aanmelding voor het “Broodje mét Femmianne Bredewold” op 5 april aanstaande is niet meer mogelijk in verband met het bereiken van het maximum aantal deelnemers.