Wij zoeken een Penningmeester

Draagt u onze vereniging een warm hart toe en denkt u dat de functie van penningmeester iets voor u is? Laat het ons weten. Dan maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Hieronder staat meer informatie over wat het Penningmeesterschap inhoudt.

  1. Beheer van het afdelingsbudget, maken van een jaaroverzicht en opstellen van de begroting voor het nieuwe kalenderjaar
  2. Contact houden over het afdelingsbudget met het landelijk bureau van Ypsilon
  3. Betalingen doen aan vrijwilligers en anderen conform de begroting en/of in overleg met de andere bestuursleden
  4. Meedenken met de andere bestuursleden over te organiseren activiteiten en helpen bij de uitvoering daarvan

Ypsilon is een landelijke organisatie met afdelingen in de regio. De activiteiten in de afdelingen worden uitsluitend door vrijwilligers georganiseerd. Ook de penningmeester werkt dus als vrijwilliger. De afdeling Groningen richt zich op stad en provincie.

Hoeveel tijd kost het?
De taken 1 tot en met 3 omvatten gemiddeld 1 uur per maand. Als de penningmeester ook mee doet met het maken en uitvoeren van plannen van de afdeling (zie taak 4) dan vergt het meer tijd. Onze huidige penningmeester is wat wij noemen penningmeester “op afstand” . Zij beperkt zich tot de taken 1 t/m 3. Die constructie is ook voor een nieuwe penningmeester mogelijk. U kunt via de Contact pagina een bericht achterlaten als U belangstelling heeft.