16 januari en 6 februari: Kan FACT beter? Over Chris in crisis.

Bijeenkomsten bij Lentis,

op 16 januari Zuidlaren en 6 februari Winschoten. Zie onderaan deze pagina voor meer informatie over locatie, tijdstip en aanmelden.

Ons verhaal over Chris in crisis hebben we het afgelopen jaar in kleine kring met Lentis besproken. Er werden plannen gesmeed hoe het verhaal breder in de organisatie in te brengen. Het bespreken van het verhaal van Chris zou ingebed moeten zijn in een traject gericht op het verbeteren van de zorg. Dat stond vast. Maar zoals we allemaal weten malen organisatorische molens langzaam. Het duurde dus even voor het plan van aanpak er lag en uitgevoerd kon gaan worden. Er waren wat hobbels te nemen, maar uiteindelijk wezen de neuzen dezelfde kant op.

Er zijn nu twee bijeenkomsten gepland met als titel: Kan FACT beter? Leden van FACT-teams en familie/naasten zullen vanuit het verhaal van Chris met elkaar reflecteren op twee hoofdonderwerpen: het betrekken van naasten bij de zorg en samenwerken met andere organisaties die bij de zorg betrokken zijn. Wat gaat goed en wat is voor verbetering vatbaar. Hoe kunnen we leren van elkaar en hoe kunnen we verbeteringen daadwerkelijk realiseren.

Na een inleiding door Ypsilon volgt het toneelstuk “De Spin” waarin de toneelgroep van Ine Paulien Wijer het verhaal van Chris op de planken zet. Vervolgens gaan de deelnemers in kleine groepjes uiteen waarin familie/naasten met hulpverleners mee kunnen denken over wat er in de aanpak van de ambulante zorg beter kan.

U bent als lid van Ypsilon van harte welkom (een van) deze bijeenkomst(en) bij te wonen. Het is een mooie gelegenheid om anders dan in de behandelrelatie met hulpverleners in gesprek te gaan. Verbetering van zorg gaat ons allemaal aan.

De bijeenkomsten zijn op de Lentis locaties:

16 januari, Zuidlaren in de Kimme van 15.00 uur tot 17.30 uur (inloop vanaf half drie). Adres: E70, 9471 KA, Zuidlaren.

6 februari, Winschoten in Bronstate van 15.00 uur tot 17.30 (inloop vanaf half drie). Adres:  Mr.D.U.Stikkerlaan 3, 9675 AA, Winschoten

Ypsilon leden kunnen hieronder aanmelden. Medewerkers van Lentis zijn door Lentis uitgenodigd.

Klik hier voor aanmelden 16 januari.

Klik hier voor aanmelden 6 februari.