Geschiedenis Ypsilon Groningen: Overzicht alle activiteiten 2021

Jaaroverzicht 2021

In onderstaande lijst vermelden we voor 2021 geplande activiteiten. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Bijeenkomsten van de werkgroepen staan niet in deze lijst. Het Familiecentrum Psychose is in het Postmushuis, Hoge der A 26, in Groningen. Daar organiseren we ook de Ronde Tafels en workshops. Het Broodje Met en de lezingen vinden, tenzij anders vermeld, plaats in het Humanistisch Centrum, W.A.Scholtenstraat 2 in Groningen. Alle activiteiten worden aangekondigd via onze nieuwsbrief en via de website. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer 5 keer per jaar.

Klik hier voor meer informatie over: Familiecentrum Psychose, Ronde Tafels, Broodje Met…, Najaarslezing, Voorjaarslezing, Cursussen, Werkgroep crisis, Werkgroep Maatschappelijke Inclusie,

N.B.: Voorlopig zijn er alleen digitale activiteiten. Zodra we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten vermelden we dat hier. 

************

januari

20 januari, Familiecentrum Psychose Digitaal, van 13.30-15.30 uur.

februari

17 februari, Familiecentrum Psychose Digitaal, van 13.30-15.30 uur.

25 februari, Webinar: Beschermingsbewind en testamentair bewind, door Lisette van Doorne, directeur van de Stichting Nu voor Later. Begintijdstip 16.00 uur, eindtijdstip: 18.00 uur.

maart

17 maart, Familiecentrum Psychose Digitaal, van 13.30-15.30 uur.

18 maart, Kennissessie “Deskundig gesteund” over familie-ervaringsdeskundigheid. Online bijeenkomst.

april

21 april Digitaal Familiecentrum Psychose van 13.30-15.30 uur.

22 april, Digitale kennissessie. Thema: 7 lessen in regionale samenwerking.

mei

12 mei, Digitale Ronde Tafel. Thema: Crisis Thuis? Gasten: José van Voorthuizen (familievertrouwenspersoon) en Barbara Grigo (Bemoeizorg).

19 mei, Familiecentrum Psychose van 13.30-15.30 uur

juni

Familiecentrum gesloten. Leden van het Infoteam zijn op afspraak beschikbaar voor een gesprek. Aanvragen van een gesprek gaat via het contactformulier.

3 juni, Wet langdurige zorg (WLZ), eindpunt of nieuw perspectief? In de serie Digitale Kennissessies.

24 juni, Clozapine, zoveel meer dan laatste redmiddel. In de serie Digitale Kennissessies.

juli/ augustus

Familiecentrum gesloten. Leden van het Infoteam zijn op afspraak beschikbaar voor een gesprek. Aanvragen van een gesprek gaat via het contactformulier.

8 juli, Alles wat je altijd aan je naaste wilde vragen. In de serie Digitale Kennissessies. Van 19.30-21.00 uur.

September

 

Oktober

 

November

?? november, Webinar: Tanja Tillemans, de nieuwe landelijk voorzitter van Ypsilon praat ons bij over de koers die Ypsilon vaart. Meer informatie volgt.

December