Studeren met psychosegevoeligheid

Anoiksis is de Vereniging voor en door Psychosegevoelige mensen. De vereniging heeft een kwartaalblad: Open geest.

9 sept 2021 – Voor meer  informatie over Anoiksis en/of het blad Open geest: www.anoiksis.nl

In het septembernummer van “Open geest” van de patiëntenvereniging Anoiksis schreef Sibbe Jan Visser een artikel over Studeren met psychosegevoeligheid. We denken dat dit artikel ook voor familie/naasten interessant is. De schrijver van het artikel en de redactie van het tijdschrift gaven toestemming het artikel op onze site over te nemen. We hopen dat vaker te kunnen doen.

Sibbe Jan Visser: Studeren met psychosegevoeligheid

In de laatste verschenen Open Geest – die van mei 2021 – stond een oproep om ervaringen te delen over studeren met psychosegevoeligheid. Omdat ik daar ervaring mee heb, doe ik hiervan verslag in dit artikeltje.

Allereerst is het belangrijk dat je je eigen grenzen bewaakt. Er zijn immers allerlei factoren die het studeren kunnen bemoeilijken. Als je veel last hebt van negatieve symptomen (en dat is voor velen van ons het geval) dan moet je niet verder willen springen dan je polsstok lang is. Uiteraard is het ook belangrijk om niet te hard van stapel te lopen, zeker niet als je veel last hebt van positieve symptomen (en daarvan hebben we allen last).

In principe gaat het door het regelmatig en blijvend innemen van medicatie in veel gevallen een stuk beter dan wanneer je denkt geen medicatie nodig te hebben. Ben je goed ingesteld op medicatie dan is er vaak ruimte om weer aan dagbesteding, hobbies, school of studie te denken. Kies dan iets dat je plezier geeft en dat niet teveel stress oplevert.

Mijn psychiater deed mij het plan aan de hand om me op een hobby te richten. Hij zei dat modelbouw misschien wel iets voor mij was. Enthousiast ging ik de volgende dag naar de modelbouwwinkel en kocht er een grote doos met een enorm fregat om in elkaar te zetten. Thuisgekomen kwam ik er ‘s-middags al achter dat deze taak te hoog gegrepen was en ook niet als hobby aan mij besteed was. Ook een programmeercursus bleek te hoog gegrepen en ook niet leuk om te volgen.

Ik denk zelf dat plezier voorop moet staan. Want als je plezier hebt in iets, dan geniet je en heb je meer energie om je plannen te voltooien. Stel je zelf geen strenge deadlines. Het belangrijkste is dat je je leven weer probeert op te pakken na opname(s) of psychose(s). Kwel jezelf niet met de gedachte dat je dingen moet doen omdat dat zo hoort of verwacht wordt door de maatschappij. Besef dat je kwetsbaar bent en dat je ziek-zijn al heel veel energie neemt om staande te blijven. Denk positief. Realiseer je dat je in de luwte van het leven het best kunt aarden.

Is er ruimte voor andere zaken, maak dan pas plannen en overweeg nauwkeurig welke plannen je wilt doorvoeren. Ga niet over een nacht ijs en pin je niet teveel vast op tijdschema’s die je zou moeten halen.

Na een aantal opnames en psychoses waarbij ik mij bewust werd van mijn zwakke maar ook sterke kanten besloot ik afstandsonderwijs te gaan volgen. Dat kon heel goed bij de OUN, de Open Universiteit Nederland. Het grote voordeel van een studie volgen bij de OUN is dat je thuis kunt studeren en geen – of heel weinig – colleges hoeft te volgen. Je hoeft dus niet de deur uit. Ik koos voor de studierichting Cultuurwetenschappen. De OUN biedt overigens ook diverse studierichtingen aan: (gezondheids-)psychologie, milieukunde en rechten, om de belangrijkste te noemen.

De financiele kant van de zaak kon goed geregeld worden. Het zogenoemde ‘Fondsenboek’  biedt veel informatie over studiebeurzen. Er is ook een CD-Rom bij zodat je gemakkelijk kunt zoeken op trefwoorden. Informeer eventueel bij de Openbare Bibliotheek of ze dit boek met CD-Rom in bezit hebben of voor je kunnen bestellen. Googlelen op ‘studiebeurs’ kan ook handig zijn.

Na mijn studie cultuurwetenschappen aan de OUN heb ik uiteindelijk mijn veel eerder afgebroken studie theologie afgemaakt en daarna ben ik nog gepromoveerd. Dit alles in een rustig tempo en met de nodige hulp van het rijk, de school, de familie en vrienden en de studiefondsen.

Wil je meer weten over studeren met een psychische handicap, mail me dan: visser.sibbe@outlook.com