In de regio

Hier vindt u verwijzingen naar organisaties die voor familie/naasten belangrijk kunnen zijn. We vermelden hier ook activiteiten van die organisaties. Wilt u op deze pagina uw eigen organisatie of een activiteit van uw organisatie vermeld zien laat dat aan ons weten via het contactformulier.

Naar pagina met activiteiten in de regio. Daar staan ook oproepen voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Zie voor activiteiten van Ypsilon Groningen de kolom Actueel rechts op elke pagina van onze website.

Alfabetische lijst met organisaties

 • Anoiksis, vereniging voor en door psychosegevoelige mensen (link)
 • Arbeidsmatige dagbesteding Belastingtoko Nieuw Nabuurschap (link)
 • Agenda van Lentis (link)
 • Clientenraad Lentis (link)
 • Clientenraad UCP Groningen (link)
 • Clientenraad GGZ Drenthe (link)
 • Clientenraad GGZ Friesland (link)
 • Familieraad Lentis (link)
 • Familieraad GGZ Friesland (link)
 • Familievertrouwenspersonen GGZ (link)
 • HoudMoed.nl (platform voor wie te maken heeft (gehad) met zelfdoding) link
 • Humanitas, Mantelzorg Groningen (link)
 • Mantelzorg Provincie Groningen, Stichting Hattinga Verschure Platform (link)
 • Mantelzorgelijk: Informatie voor Mantelzorgers (link)
 • MIND, Landelijk Platform Psychische Gezondheid (link)
 • Naastbetrokkenenraad GGZ Drenthe (link)
 • NVA, vereniging voor autisme (link)
 • Onafhankelijke Clientondersteuning Tinten (link)
 • Onafhankelijke Clientondersteuning MEE (link)
 • PlusMinus, vereniging voor bipolariteit (link)
 • Verslavingszorg, Gezin en verslaving (link)
 • Werk-leer bedrijf InspireMedia voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (link)
 • WerkPro project de Riepe (link)
 • Zavie, belangenbehartiging voor en door mensen die zorg, aandacht en steun nodig hebben (link)
 • Zorgbelang, belangenbehartiging voor iedereen die gebruik maakt van zorg (link)