Broodje Met…

Ypsilon Groningen organiseert jaarlijks een lunch-met-lezing, onder de naam “Broodje Met…”. De lezing wordt over een actueel thema gehouden. De lezingen worden via de nieuwsbrief en op deze website aangekondigd.

Iedere belangstellende is van harte welkom, na aanmelding. U leest in de nieuwsbrief en op deze website wanneer de aanmelding opent.

Eerstvolgende bijeenkomst:
9 april 2019, Broodje Met..Gerard Lohuis.

Titel van de lezing: Naar een nieuwe GGZ, een pad vol hoop en voetangels.

Korte inhoud:

De GGZ is aan het veranderen. Er is een beweging gaande die bezig is een Nieuwe GGZ vorm te geven, dichter bij de burger en werkend vanuit persoonlijke diagnostiek. De wijk en familie zouden meer betrokken moeten worden. Er ontstaan allerlei initiatieven in de wijk waarbij mensen met psychiatrische problemen samen met burgers optrekken, er worden pogingen ondernomen om het stigma rond psychiatrische problematiek te doorbreken en nieuwe organisatievormen, waaronder BuurtzorgT, proberen het institutionele bolwerk GGZ om te vormen tot een flexibelere GGZ. Ervaringsdeskundigheid is een belangrijk gegeven geworden. Er is, om met de woorden van organisatiedeskundige Jan Rotmans te spreken, sprake van een kanteling in de GGZ waarbij het huidige zorgstelsel wordt omgevormd.

Wat levert de kanteling op? Welke problemen worden hiermee opgelost en werkt het? Welke valkuilen doemen op en gaat de samenwerking tussen verschillende zorginstellingen nu beter lopen? Een lezing over voetangels en klemmen, maar meer nog over hoop en werken aan een nieuwe GGZ waarin de client en diens omgeving nu echt centraal staan. De stand van zaken uit de praktijk.

**********************************************************************************************************

Vorige bijeenkomst:

  • 5 april 2018, Broodje Met ….Femmianne Bredewold.
    Titel van de lezing: De belofte van nabijheid; samenleven in de buurt!
    De bijeenkomst begint om 12.30 uur in het Humanistisch Centrum, W.A.Scholtenstraat 2, Groningen. . De zaal is open vanaf 12.00 uur.
    De bijeenkomst heeft plaatsgevonden. U vindt hier de presentatie van de lezing.