Film “De Spin”

Ypsilon Groningen vertoont op 22 november aan de Hoge der A 26 in Groningen een opname van de voorstelling “De Spin” van Theatergroep Foolcolor van Lentis. Foolcolor maakte de voorstelling naar aanleiding van de door Ypsilon Groningen geschreven casus “Chris in crisis”. De casus beschrijft hoe een patiënt Chris een terugval krijgt die escaleert tot een zware crisis. De moeder van Chris staat tijdens dit proces volledig buiten spel. De casus is daarom niet alleen een pleidooi voor meer zorgzame zorg maar ook en vooral een pleidooi voor intensievere samenwerking tussen hulpverlening en familie/naasten.

De voorstelling is eerder opgevoerd op 2 bijeenkomsten van Lentis waar hulpverleners en familie/ naasten over deze casus in gesprek gingen. In opdracht van Lentis en Ypsilon Groningen werd de voorstelling opgenomen tot de film die we nu gaan vertonen. Familie/naasten en hulpverleners zijn welkom. Misschien maakte u vergelijkbare situaties mee en wilt u daar graag met anderen over praten. Stond u voor dezelfde dilemma’s als de indertijd de familie van Chris? Van wie kreeg u steun in die moeilijke periode? Na de film is er alle gelegenheid over deze en andere vragen die met dit thema te maken hebben met elkaar in gesprek te gaan.

U bent van harte welkom. We stellen het erg op prijs als u zich vooraf aanmeldt. Dat kan via onze contactpagina. Klik hier. De avond begint om 19.00 uur. Wij zorgen voor koffie/ thee met iets lekkers.