Kennis uit GGZ en het Sociaal Domein

Websites met resultaten van projecten van organisaties in de GGZ zoals Ypsilon en MIND en organisaties in het Sociaal Domein.

  • De toolkit Vraagverlegenheid is gemaakt om mantelzorgers te helpen hun vraag om hulp zo te leren stellen dat ze daadwerkelijk hulp krijgen vanuit hun netwerk (link).
  • Onbedoeld houden we het stigma dat op psychische klachten rust in stand. De toolkit Antistigma stimuleert familieleden/ naasten tot openheid over de ziekte van hun naaste. Hoe doe je dat, met welke woorden en waarop leg je de nadruk? (link).
  • Ypsilon maakte de toolkit Crisis thuis waarmee familie/naasten snel en gemakkelijk informatie kunnen vinden als hun zieke familielid thuis dwangbehandeling krijgt (link).
  • Vraaggestuurde zorg. Wat betekent dat voor de drie partijen (cliënt, hulpverlener, naaste) die een rol hebben te spelen in de zorg. Meer hier over op de website vraagsturing in de zorg die het resultaat is van een project waaraan ook Ypsilon deelnam (link).
  • Generieke modules, zorgstandaarden en richtlijnen beschrijven in algemene termen wat goede zorg is vanuit het perspectief van de patiënt. Ze zijn toegankelijk via een kennisbank (link).
  • Ozoverbindzorg is een digitaal platform dat zorgverleners rond de patiënt verbindt. Lees meer hier over op de website van Ozoverbind (link).
  • Best practices voor samenwerking tussen GGZ en Sociaal Domein. Phrenos, Verbeteren van zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (link).
  • Routekaart en Keuzehulp bij “Best practices voor samenwerking tussen GGZ en Sociaal Domein” (link).
  • Herstelondersteuning met Peer Supported Open Dialogue, POD (link.
  • Herstelondersteuning met WRAP:Wellness Recovery Action Plan in Nederland- Een herstelmethode bij psychische ontwrichting. Dienke Boertien, Marianne van Bakel en Jaap van Weeghel (link).