Kennis Wetenschappelijk

Websites van wetenschappelijke organisaties en artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften.

 • Het  Rob Giel Onderzoekcentrum (RGOc) heeft als doel  wetenschappelijk onderzoek te verrichten op het gebied van psychiatrische behandeling. Op de website van het RGOc staat nieuws over onderzoek, lezingen en symposia (link).
 • Sommige onderzoekscentra maken filmpjes waarin ze voor een breed publiek over uitkomsten van hun onderzoek vertellen. Hier een voorbeeld van het AMC / Vroege psychoses. (link)
 • Het Psychoseconsortium is een samenwerking van behandelaren en onderzoekers die gespecialiseerd zijn in de behandeling van psychose. U vindt op deze site nieuws over lopend en afgerond onderzoek van het consortium. (link)
 • Prof Dr Stynke Castelein hield haar oratie over Maatschappelijk Herstel. Van haar oratie is een video beschikbaar op Youtube (link)
 • Prof Dr Richard Bruggeman hield zijn oratie: Het cognitief experiment en de psychiatrie. Van deze oratie is een video beschikbaar op Youtube (link)
 • Zoekt u informatie over het gebruik van clozapine? Dan is de website van de Clozapine Plus Werkgroep een plek waar u die informatie misschien kunt vinden. Op deze website staat bijvoorbeeld de Richtlijn voor het gebruik van clozapine en een informatiefolder voor patiënten en hun naasten (link).
 • Wat kunnen natuurlijke middelen betekenen voor de behandeling van psychoses? Een Engelstalige literatuurstudie uit 2018: Natural Medicines for Psychotic Disorders. Hoenders, Bartels-Velthuis, Vollbehr, Bruggeman, Knegtering, de Jong (link).
 • TREAT is een beslistool die voor patiënt en behandelaar behandelopties inzichtelijk maakt. Maar verbetert dit de keuze van behandelingen die goed op de patiënt zijn afgestemd? Beslistool bij de behandeling van psychotische aandoeningen: de ontwikkeling van Treatment E-AssisT (TREAT). Een Nederlandstalig artikel uit tijdschrift voor psychiatrie. Auteurs: L.O.Roebroek, J.Bruins, H.Knegtering, R.Bruggeman, PH. Delespaul, S. Castelein. (link)
 • In American Journal of Psychiatry verscheen een publicatie van het GROUP project. Hier een Nederlandstalige samenvatting van dit artikel. Als de rook is opgetrokken: Psychose, roken en cognitie (link).
 • In het tijdschrift De psycholoog (juni 2018) verscheen een artikel over de derde generatie gedragstherapie: Acceptance en Commitment  Therapy (ACT). Achtergrond, assessment en applicatie. Auteurs: Tim Batink en Frenk Peeters (link).
 • Gepersonaliseerde behandeling van de darm-brein-as bij de bipolaire stoornis en schizofrenie? Anouk van Mourik, Bea Sloothaak, Iris Sommer en Benno Haarman.
 • Dysregulation of the gut-brain axis in schizophrenia and bipolar disorder: probiotic supplementation as a supportive treatment in psychiatric disorder.
 • Effecten van sociale afstand op kwetsbare groepen in Nederland. Auteurs: Charlotte Albers, Marianne van Bakel e.a. Een uitgave van de Universiteit van Amsterdam, juli 2020.