Kennis

Ypsilon stimuleert onderzoek naar thema’s die voor familie/naasten en cliënten van belang zijn. Zij werkt daarin graag samen met onderzoekers.

Zie de visiesheet Kennisagenda Ypsilon

Ypsilon zet zich ook in om complexe informatie toegankelijk te maken onder andere door het samenstellen van digitale toolkits. De toolkits kunnen familie/naasten helpen om te gaan met dilemma’s waar zij tegenaan lopen. De inhoud van die toolkits is deels gebaseerd op ervaringsverhalen, deels op wetenschappelijke kennis en waar relevant op beleid en wet- en regelgeving. Ypsilon participeert ook in projecten die zich richten op belangenbehartiging voor de brede groep familie/naasten in de GGZ, bijvoorbeeld in projecten van MIND, waar Ypsilon lid van is. Resultaten van die projecten kunnen ook voor u interessant zijn.

Via deze pagina komt u bij  links naar digitale informatie over wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychiatrische behandeling en informatie van Ypsilon, MIND en andere organisaties in de GGZ en het Sociaal Domein. Waar mogelijk kiezen we voor Nederlandstalige publicaties. Er is natuurlijk veel meer dan wij op onze website kunnen presenteren/ bijhouden. Het kan zijn dat u nu juist die informatie mist die voor u interessant is. U kunt deze pagina meer tot “uw” pagina maken als u ons doorgeeft waar uw belangstelling ligt of welke specifieke informatie u met andere Ypsilonners wilt delen.  U kunt ideeën hiervoor doorgeven via de contactpagina van deze website.

Klik hier voor websites van wetenschappelijke organisaties en artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften.

Klik hier voor websites met resultaten van projecten van organisaties in de GGZ zoals Ypsilon en MIND en organisaties in het Sociaal Domein.