Kennis

Ypsilon stimuleert onderzoek naar thema’s die voor familie/naasten en cliënten van belang zijn. Zij werkt daarin graag samen met onderzoekers.

Zie de visiesheet Kennisagenda Ypsilon

Ypsilon zet zich ook in om complexe informatie toegankelijk te maken onder andere door het samenstellen van digitale toolkits. De toolkits kunnen familie/naasten helpen om te gaan met dilemma’s waar zij tegenaan lopen. De inhoud van die toolkits is deels gebaseerd op ervaringsverhalen, deels op wetenschappelijke kennis en waar relevant op beleid en wet- en regelgeving. Ypsilon participeert ook in projecten die zich richten op belangenbehartiging voor de brede groep familie/naasten in de GGZ, bijvoorbeeld in projecten van MIND, waar Ypsilon lid van is. Resultaten van die projecten kunnen ook voor u interessant zijn.

Op deze pagina plaatsen we links naar digitale informatie zoals hierboven genoemd. Waar mogelijk kiezen we voor Nederlandstalige publicaties. Er is natuurlijk veel meer dan wij hier kunnen presenteren/ bijhouden. Het kan zijn dat u nu juist die informatie mist die voor u interessant is. U kunt deze pagina meer tot “uw” pagina maken als u ons doorgeeft waar uw belangstelling ligt of welke specifieke informatie u met andere Ypsilonners wilt delen.  U kunt ideeën hiervoor doorgeven via de contactpagina van deze website.

Digitale informatie

Over wetenschappelijk onderzoek

  • Sommige onderzoekscentra maken filmpjes waarin ze voor een breed publiek over uitkomsten van hun onderzoek vertellen. Hier een voorbeeld van het AMC / Vroege psychoses. (link)
  • Het Psychoseconsortium is een samenwerking van behandelaren en onderzoekers die gespecialiseerd zijn in de behandeling van psychose. U vindt op deze site nieuws over lopend en afgerond onderzoek van het consortium. (link)
  • Prof Dr Stynke Castelein hield haar oratie over Maatschappelijk Herstel. Van haar oratie is een video beschikbaar op YouTube (link)
  • Zoekt u informatie over het gebruik van clozapine? Dan is de website van de Clozapine Plus Werkgroep een plek waar u die informatie misschien kunt vinden. Op deze website staat bijvoorbeeld de Richtlijn voor het gebruik van clozapine en een informatiefolder voor patiënten en hun naasten (link).
  • Wat kunnen natuurlijke middelen betekenen voor de behandeling van psychoses? Een Engelstalige literatuurstudie uit 2018: Natural Medicines for Psychotic Disorders. Hoenders, Bartels-Velthuis, Vollbehr, Bruggeman, Knegtering, de Jong (link).

Over projecten van Ypsilon, MIND en andere organisaties

  • De toolkit vraagverlegenheid is gemaakt om mantelzorgers te helpen hun vraag om hulp zo te leren stellen dat ze daadwerkelijk hulp krijgen vanuit hun netwerk (link).
  • Onbedoeld houden we het stigma dat op psychische klachten rust in stand. De toolkit antistigma stimuleert familieleden/ naasten tot openheid over de ziekte van hun naaste. Hoe doe je dat, met welke woorden en waarop leg je de nadruk? (link).
  • Ypsilon maakte de toolkit crisis thuis waarmee familie/naasten snel en gemakkelijk informatie kunnen vinden als hun zieke familielid thuis dwangbehandeling krijgt (link).
  • Vraaggestuurde zorg. Wat betekent dat voor de drie partijen (cliënt, hulpverlener, naaste) die een rol hebben te spelen in de zorg. Meer hier over op de website vraagsturing in de zorg die het resultaat is van een project waaraan ook Ypsilon deelnam (link).