Mantelkat platte tekst nr 3

Structuur

Rinus is een rooie kat van een jaar of 13. Ze woont samen met een mensenvrouw met schizofrenie en een angst-dwangstoornis. In de Riepe beschrijft ze wat het betekent om mantelkat te zijn.

Ze is beneden. De Casemanager is op bezoek en die blijft een uur, dus ik kan boven ongestoord aan een nieuw stukje werken.  Dat is natuurlijk verkeerd gespeld, casemanager. Het is K.A.A.S. Maar ja, mensen….

Een psychiatrisch patiënt heeft structuur nodig. Dat zeggen alle behandelaars en daar ben ik het roerend mee eens. Wat betekent structuur? Bijvoorbeeld om de dag naar je werk gaan. Dat vond ze lastig vol te houden, maar ze deed het wel . En een keer in de twee weken komt de kaasmanager om eens te kijken of dat lukt. Dat is niet veel, dus voor de rest van de tijd komt het veelal op mij neer.

Ik wijs haar er bijvoorbeeld op dat het belangrijk is dat mijn eten elke dag op hetzelfde tijdstip klaar staat. Dat moet haalbaar zijn, maar zij is er laks mee. Eerst werkte ze drie dagen in de week in de stad, deed daarna boodschappen en was dus al die dagen pas om vijf, zes uur thuis. Al die tijd moest ik dus op mijn prakje wachten! De andere dagen kreeg ik mijn eten op een fatsoenlijk tijdstip, zo rond  half twaalf, maar dan moest ik er wel zelf om vragen. “Eigenlijk wil ik jou elke dag je eten geven om zes uur.”  Zei ze dan. “Maar je zeurt zo enorm, tegen twaalven kan ik er niet meer tegen.” Mind you, zelf eet ze minstens drie keer per dag!

Ik vind eigenlijk, dat ze, zodra ze opstaat tijd heeft om mij eten te geven. De kaasmanager vindt dat te belastend, maar het kan! Toen ze tijdens de eerste Coronalockdown elke dag thuis was heb ik er op gestaan. Ik ging gewoon om 8:30 stipt bij mijn bakje staan. Ze begreep precies wat ik bedoelde maar het duurde toch nog even voor ze mopperend overstag ging. Sinds geruime tijd  gaat ze weer naar redactievergaderingen van de Riepe. En wat sneuvelt er het eerste? Mijn eten op de maandagochtend. “Eén uur ‘smiddags is goed genoeg.” Kreeg ik te horen. En ik  toen ben ik er echt bovenop gaan zitten! Of dus er naast: naast het bed als ze wakker wordt  naast het bakje tot ze dat gevuld heeft, en als ze dat niet deed, naast de tafel terwijl ze ontbeet en bij de deur als ze zonder mij te verzorgen vertrok. Inmiddels ben ik elke dag de eerste waar ze voor zorgt als ze wakker wordt. Zoals het hoort! Zo zorg je dat een mens structuur aanbrengt in haar leven.  Het kan. Vraag het maar aan een mantelkat!

Terug naar tekst met opmaak