Meer over presentie

Meer over de presentiebenadering van Andries Baart.

Herstelondersteunende zorg is in de GGZ een bekend begrip, maar hoe realiseer je dat? Er zijn goede voorbeelden maar meestal zijn dat pareltjes binnen een organisatie. Geven organisaties te weinig ruimte aan de professionals om herstelondersteunende zorg te realiseren of ontbreekt een goed denkkader dat aangeeft waar het om moet gaan?

Voor het beantwoorden van die laatste vraag is de presentiebenadering van Baart een prima vertrekpunt.

Jan Zandijk, landelijk voorzitter van Ypsilon, schreef over de presentiebenadering: “Ik volg Andries Baart nauwgezet. Hij bekommert zich om kwetsbare mensen en zwengelt het maatschappelijk debat aan over wat goede zorg is. Ik vind hem zo goed omdat hij met de presentiebenadering uitzicht biedt op hoop, ook voor de meest kwetsbare mensen die wij kennen. Die laat je niet in de steek. Daar ben en blijf je voor beschikbaar, wat er ook gebeurt. Hij benadrukt dat present werken geen truc is, geen methode, maar dat het voor de professionals aankomt op aansluiten bij de leefwereld van de mens die zorg nodig heeft. Aansluiten betekent dat je begrip opbrengt voor diens situatie, dat je solidair bent, dat voor jou telt wat hem pijn doet en dat je vanuit dat perspectief doet wat gedaan moet worden. Je eigen goede bedoelingen zijn daarbij veelal niet voldoende. Op die manier werken stelt voorwaarden aan de inhoudelijke en persoonlijke ondersteuning van werkers die zo willen werken. Zij zullen hiertoe ruimte moeten krijgen van hun managers en het toezicht op de kwaliteit van zorgorganisaties.”

Andries Baart publiceerde artikelen en boeken. Een recent boek van hem is: De ontdekking van kwaliteit. Theorie en praktijk van relationeel zorg geven. Uitgegeven bij Uitgeverij SWP (2018).

Nieuwsgierig naar een patiëntverhaal over zorgzame zorg?  Klik hier.