Ronde Tafels

Tijdens een Ronde Tafel praten we over wat u inbrengt, over uw eigen ervaringen met (de behandeling van) uw naaste. Ervaren Ypsilonners en nieuwe leden zitten samen aan tafel, luisteren naar elkaar, wisselen ervaringen uit en geven elkaar tips hoe om te gaan met alles wat een psychose met zich mee brengt. Soms is er een gast aan tafel.

Aan een Ronde Tafel nemen gemiddeld zo’n 10 leden deel.

 

Eerstvolgende Ronde Tafel is:  20 juni 2019 in het Postmushuis aan de  Hoge der A 26 in Groningen, van 16.00  – 18.00 uur.                 Meer informatie volgt.

**************************

Laatste bijeenkomst was: 6 maart 2019, van 16.00 – 18.00 uur, in het Postmushuis, Hoge der A 26 in Groningen. Gast Rogier Hoenders van het Centrum voor Integrale psychiatrie. Het CIP biedt behandelingen aan die aanvullend zijn op de reguliere behandelingen. Voor meer informatie zie de onderstaande tekst.

*************************

Over Integrale psychiatrie (uit het tijdschrift Bijblijven van uitgeverij Springer, Rogier Hoenders en Stynke Castelein, Integrale Psychiatrie: theorie en praktijk):

“Integrale psychiatrie neemt reguliere zorg conform de professionele standaard als vertrekpunt. Reguliere behandelingen bestaan vaak vooral uit medicatie, verpleegkundige begeleiding en cognitieve gedragstherapie (op aanvullende therapie wordt de laatste jaren geregeld bezuinigd). De behandeling met medicatie en CGT wordt in de integrale psychiatrie echter aangevuld met creatieve en psychomotore therapie en andere soorten psychotherapie (relatie-, systeem-, inzichtgevend, eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR), acceptatie and commitment therapy (ACT) en zelfhulpmethodieken (mindfulness, compassietraining en yoga).

In de integrale psychiatrie wordt multidisciplinair gewerkt, omdat elke patiënt uniek is. Wat voor de een werkt werkt voor de ander niet. Hoe meer diversiteit in het behandelaanbod, hoe meer kans om een aanpak te vinden die helpt. Soms werkt een individuele aanpak, soms een systemische. De een krijgt meer vertrouwen bij een cognitief logische uitleg en aanpak, de ander wanneer inzichtgevend gewerkt wordt. Sommigen hebben veel aan het leren verbaliseren van hun emoties, anderen moeten juist niet praten maar via non-verbale therapieën leren de aandacht te richten op de innerlijke wereld en emoties. Bij de een is symptoomvermindering in een face-to-face contact essentieel, terwijl de ander liever vaardigheden leert (in een groep, individueel of via e-health) om het zelf weer te kunnen.”

Zie verder op onze website onder “Kennis” een engelstalige literatuurstudie van Hoenders, Bartels-Velthuis, Vollbehr, Bruggeman, Knegtering en de Jong over de vraag wat natuurlijke middelen kunnen betekenen voor de behandeling van psychoses. Klik hier.