Ronde Tafels

Ronde Tafel: 27 februari 2020. Nieuwe wet verplichte GGZ.                                                                                   

Tijdens een Ronde Tafel praten we over wat u inbrengt, over uw eigen ervaringen met (de behandeling van) uw naaste. Ervaren Ypsilonners en nieuwe leden zitten samen aan tafel, luisteren naar elkaar, wisselen ervaringen uit en geven elkaar tips hoe om te gaan met alles wat een psychose met zich mee brengt. Soms praten we vanuit een thema en/of is er een gast aan tafel.

Aan een Ronde Tafel nemen gemiddeld zo’n 10 leden deel.

*************************

Over de Ronde Tafel van 27 februari 2020.

Onderwerp: Gedwongen zorg. Een nieuwe wet met nieuwe regels.

Gasten: Jettie Zijlstra en Jose van Voorthuizen, beide familievertrouwenspersoon

Plaats: Postmushuis, Hoge der A 26 in Groningen.

Begintijd: 16.00 uur (inloop vanaf 15.45 uur), Eindtijd: 18.00 uur

Omdat de bijeenkomst laat in de middag is, bieden we een kopje soep aan voor de lekkere trek.

Aanmelden is niet meer mogelijk.

 

Over de nieuwe wet verplichte GGZ

Er is al veel geschreven over de nieuwe wet verplichte GGZ (de WVGGZ)  die 1 januari dit jaar van kracht is geworden. Op de website van de familievertrouwenspersoon staat: “Familie/naasten krijgen in de nieuwe wet een belangrijke, maar vaak ook ingewikkelde en belastende rol. In de wet is daarom vastgelegd dat zij zich kunnen laten ondersteunen door een familievertrouwenspersoon”.

Maar wat betekent het nu precies dat familie/naasten worden betrokken bij elk belangrijk beslissingsmoment in het proces van verplichte zorg? Er liggen veel vragen. Wanneer kan besloten worden tot dwangbehandeling thuis en wat kan dat inhouden? Wat is precies een zorgmachtiging, een zelfbindingsverklaring, een plan van aanpak en wat hebben familie/naasten daar mee te maken? Wie kan een melding doen en hoe werkt dat? Zijn er verschillen tussen de gemeenten wat betreft de uitvoering van de wet verplichte GGZ?

Na een korte inleiding door Jettie Zijlstra beantwoordt zij samen met Jose van Voorthuizen onze vragen. Voor wie nog niet eerder contact gehad heeft met het werk van familievertrouwenspersonen is dit ook een goede manier voor een eerste kennismaking er mee. Familievertrouwenspersonen ondersteunen u ook als u vragen hebt over de zorg voor uw naaste als er geen sprake is van gedwongen zorg. Jettie Zijlsta is voor velen van ons geen onbekende. Recent is Jose van Voorthuizen het eerste aanspreekpunt voor familievertrouwenspersonen in Groningen geworden. Benut deze gelegenheid om haar te leren kennen.

Kom dus langs op 27 februari. Vergeet niet om u aan te melden.  Dat kan tot een dag voor de bijeenkomst. Aanmelden is niet meer mogelijk.

********************************

De vorige Ronde Tafel bijeenkomst was 20 juni 2019. Gast was Jenny Borkent die een presentatie hield over het onderzoek naar effecten van probiotica op de hersenwerking bij patiënten met een psychotische of bipolaire stoornis. Na deze presentatie bespraken we het rapport “Chris in crisis”.

Meer over het onderzoek naar effecten van probiotica.

Iris Sommer is in 2019 gestart met een nieuwe studie om te onderzoeken of behandeling met probiotica klachten vermindert bij patiënten met een bipolaire stoornis of schizofrenie. Uit eerdere studies over dit onderwerp kwam naar voren dat probiotica  mogelijk vooral effectief zijn bij patiënten met verstoringen in de darm. In deze nieuwe studie wordt onderzocht of het behandeleffect van het probioticum Ecologic Barrier voorspeld kan worden door ontstekingen in en doorlaatbaarheid van de darmwand. Daarnaast wordt gekeken naar de bacteriepopulatie in de stoelgang, het immuunsysteem, het cognitief functioneren, de stofwisseling en fysieke activiteit.Voor een artikel van Anouk van Mourik, Bea Sloothaak, Iris Sommer en Benno Haarman  Klik hier. De titel van het artikel is: Gepersonaliseerde behandeling van de darm-brein-as bij de bipolaire stoornis en schizofrenie?

Meer over het rapport “Chris in crisis”.

U kent het vast wel. Al weer nieuwe hulpverleners voor uw naaste. Onzekerheid bij uw naaste en bij u. Zorgovergangen heet  dat in GGZ-taal. Daarin gaat veel mis. Wat gaat er mis, hoe kan het beter? We schreven er zelf een rapport over dat we presenteren aan de hand van een paar stellingen waarover we met u in gesprek gaan. Zo kunnen we ook uw ervaringen meenemen in de gesprekken die we in de GGZ over ons rapport voeren.

**************************

Voorlaatste bijeenkomst van de Ronde Tafel was: 6 maart 2019. Gast Rogier Hoenders van het Centrum voor Integrale psychiatrie. Het CIP biedt behandelingen aan die aanvullend zijn op de reguliere behandelingen. Voor meer informatie zie de onderstaande tekst.

*************************

Over Integrale psychiatrie (uit het tijdschrift Bijblijven van uitgeverij Springer, Rogier Hoenders en Stynke Castelein, Integrale Psychiatrie: theorie en praktijk):

“Integrale psychiatrie neemt reguliere zorg conform de professionele standaard als vertrekpunt. Reguliere behandelingen bestaan vaak vooral uit medicatie, verpleegkundige begeleiding en cognitieve gedragstherapie (op aanvullende therapie wordt de laatste jaren geregeld bezuinigd). De behandeling met medicatie en CGT wordt in de integrale psychiatrie echter aangevuld met creatieve en psychomotore therapie en andere soorten psychotherapie (relatie-, systeem-, inzichtgevend, eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR), acceptatie and commitment therapy (ACT) en zelfhulpmethodieken (mindfulness, compassietraining en yoga).

In de integrale psychiatrie wordt multidisciplinair gewerkt, omdat elke patiënt uniek is. Wat voor de een werkt werkt voor de ander niet. Hoe meer diversiteit in het behandelaanbod, hoe meer kans om een aanpak te vinden die helpt. Soms werkt een individuele aanpak, soms een systemische. De een krijgt meer vertrouwen bij een cognitief logische uitleg en aanpak, de ander wanneer inzichtgevend gewerkt wordt. Sommigen hebben veel aan het leren verbaliseren van hun emoties, anderen moeten juist niet praten maar via non-verbale therapieën leren de aandacht te richten op de innerlijke wereld en emoties. Bij de een is symptoomvermindering in een face-to-face contact essentieel, terwijl de ander liever vaardigheden leert (in een groep, individueel of via e-health) om het zelf weer te kunnen.”

Zie verder op onze website onder “Kennis” een engelstalige literatuurstudie van Hoenders, Bartels-Velthuis, Vollbehr, Bruggeman, Knegtering en de Jong over de vraag wat natuurlijke middelen kunnen betekenen voor de behandeling van psychoses. Klik hier.