Ronde Tafels

Tijdens een Ronde Tafel praten we over wat u inbrengt, over uw eigen ervaringen met (de behandeling van) uw naaste. Ervaren Ypsilonners en nieuwe leden zitten samen aan tafel, luisteren naar elkaar, wisselen ervaringen uit en geven elkaar tips hoe om te gaan met alles wat een psychose met zich mee brengt. Soms praten we vanuit een thema en/of is er een gast aan tafel.

Aan een Ronde Tafel nemen gemiddeld zo’n 10 leden deel.

Volgende Ronde Tafel is 27 februari 2020. Dan komt de familievertrouwenspersoon Jettie Zijlstra ons informeren over de nieuwe wet verplichte GGZ (WVGGZ) met daarbij aandacht voor de rol die in die wet aan familie/naasten is toebedeeld. De  bijeenkomst is als vanouds in het Postmushuis, Hoge der A 26, Groningen. Begintijd 16.00 uur. Eindtijd 18.00 uur. Binnenkort volgt hier de mogelijkheid om u voor deze Ronde Tafel aan te melden.

********************************

De laatste bijeenkomst was 20 juni 2019. Gast was Jenny Borkent die een presentatie hield over het onderzoek naar effecten van probiotica op de hersenwerking bij patiënten met een psychotische of bipolaire stoornis. Na deze presentatie bespraken we het rapport “Chris in crisis”.

Meer over het onderzoek naar effecten van probiotica.

Iris Sommer is in 2019 gestart met een nieuwe studie om te onderzoeken of behandeling met probiotica klachten vermindert bij patiënten met een bipolaire stoornis of schizofrenie. Uit eerdere studies over dit onderwerp kwam naar voren dat probiotica  mogelijk vooral effectief zijn bij patiënten met verstoringen in de darm. In deze nieuwe studie wordt onderzocht of het behandeleffect van het probioticum Ecologic Barrier voorspeld kan worden door ontstekingen in en doorlaatbaarheid van de darmwand. Daarnaast wordt gekeken naar de bacteriepopulatie in de stoelgang, het immuunsysteem, het cognitief functioneren, de stofwisseling en fysieke activiteit.Voor een artikel van Anouk van Mourik, Bea Sloothaak, Iris Sommer en Benno Haarman  Klik hier. De titel van het artikel is: Gepersonaliseerde behandeling van de darm-brein-as bij de bipolaire stoornis en schizofrenie?

Meer over het rapport “Chris in crisis”.

U kent het vast wel. Al weer nieuwe hulpverleners voor uw naaste. Onzekerheid bij uw naaste en bij u. Zorgovergangen heet  dat in GGZ-taal. Daarin gaat veel mis. Wat gaat er mis, hoe kan het beter? We schreven er zelf een rapport over dat we presenteren aan de hand van een paar stellingen waarover we met u in gesprek gaan. Zo kunnen we ook uw ervaringen meenemen in de gesprekken die we in de GGZ over ons rapport voeren.

**************************

Voorlaatste bijeenkomst van de Ronde Tafel was: 6 maart 2019. Gast Rogier Hoenders van het Centrum voor Integrale psychiatrie. Het CIP biedt behandelingen aan die aanvullend zijn op de reguliere behandelingen. Voor meer informatie zie de onderstaande tekst.

*************************

Over Integrale psychiatrie (uit het tijdschrift Bijblijven van uitgeverij Springer, Rogier Hoenders en Stynke Castelein, Integrale Psychiatrie: theorie en praktijk):

“Integrale psychiatrie neemt reguliere zorg conform de professionele standaard als vertrekpunt. Reguliere behandelingen bestaan vaak vooral uit medicatie, verpleegkundige begeleiding en cognitieve gedragstherapie (op aanvullende therapie wordt de laatste jaren geregeld bezuinigd). De behandeling met medicatie en CGT wordt in de integrale psychiatrie echter aangevuld met creatieve en psychomotore therapie en andere soorten psychotherapie (relatie-, systeem-, inzichtgevend, eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR), acceptatie and commitment therapy (ACT) en zelfhulpmethodieken (mindfulness, compassietraining en yoga).

In de integrale psychiatrie wordt multidisciplinair gewerkt, omdat elke patiënt uniek is. Wat voor de een werkt werkt voor de ander niet. Hoe meer diversiteit in het behandelaanbod, hoe meer kans om een aanpak te vinden die helpt. Soms werkt een individuele aanpak, soms een systemische. De een krijgt meer vertrouwen bij een cognitief logische uitleg en aanpak, de ander wanneer inzichtgevend gewerkt wordt. Sommigen hebben veel aan het leren verbaliseren van hun emoties, anderen moeten juist niet praten maar via non-verbale therapieën leren de aandacht te richten op de innerlijke wereld en emoties. Bij de een is symptoomvermindering in een face-to-face contact essentieel, terwijl de ander liever vaardigheden leert (in een groep, individueel of via e-health) om het zelf weer te kunnen.”

Zie verder op onze website onder “Kennis” een engelstalige literatuurstudie van Hoenders, Bartels-Velthuis, Vollbehr, Bruggeman, Knegtering en de Jong over de vraag wat natuurlijke middelen kunnen betekenen voor de behandeling van psychoses. Klik hier.