Ronde Tafels

Ronde Tafels (Digitaal)

Op 12 mei 2021 is er een Digitale Ronde Tafel. Tijdstip 16.00-18.00 uur.

Het onderwerp is Crisis Thuis? Gasten zijn José van Voorthuizen (familievertrouwenspersoon) en Barbara Grigo die Bemoeizorg tot taak heeft. We vragen de gasten niet om een inleiding te houden maar stellen vragen vanuit onze eigen ervaringen met een crisissituatie of omdat we beter willen begrijpen hoe te handelen als thuis een crisis ontstaat.

Ruim een jaar geleden vertelde José van Voorthuizen ons over de werking van de nieuwe wet op de verplichte GGZ, in de wandel de WVGGZ. We spraken toen af om een jaar later weer bij elkaar te komen om van elkaar te horen hoe het loopt met de nieuwe wet voor clienten maar ook voor familie/naasten. Omdat Bemoeizorg een belangrijke schakel is in het voorkomen van verplichte zorg hebben we ook Barbara Grigo uitgenodigd. Zij is een van de mensen die in Groningen Bemoeizorg als taak heeft en kan ons dus vanuit de praktijk vertellen hoe Bemoeizorg werkt.

We gebruiken Zoom-meeting waarin we elkaar kunnen zien en rechtstreeks op elkaar kunnen reageren. Het aantal deelnemers is beperkt zodat we echt met elkaar in gesprek kunnen. U kunt meedoen als u familie/naaste bent van iemand met een ernstige psychiatrische aandoening. Voor meedoen moet u beschikken over een tablet, laptop of PC met microfoon en camera. Aanmelden is nodig. Wacht daar niet te lang mee want vol=vol. Na aanmelden krijgt u van ons een link/ url waarmee u kunt inloggen en een instructie hoe u dat kunt doen. Klik hier om u aan te melden

Wilt u nu vast meer informatie over het onderwerp Crisis Thuis? Klik dan hier.

 *************************

Op 26 november 2020 organiseerden we ipv een Ronde Tafel een Webinar, een digitale lezing waar veel mensen aan deelgenomen hebben.

Het webinar van 26 november 2020.

Onderwerp: Schizofrenie als aandoening van het immuunsysteem en de resultaten van het GUTS onderzoek.

Gasten: Iris Sommer en Monique Germann, onderzoekers universiteit Groningen

Plaats: In verband met het Corona-virus houden we deze Ronde Tafel online.

Begintijd: 16.00 uur, Eindtijd: 18.00 uur

*************************

Iris Sommer is hoogleraar psychiatrie aan het UMCG en zet zich in om nieuwe behandelingen te ontwikkelen op basis van beter inzicht. Eerder dit jaar won zij de jubileumprijs van de Hersenstichting voor onderzoek naar de darmflora bij patiënten met psychiatrische en neurologische aandoeningen.

Monique Germann is onderzoeker in opleiding bij Iris Sommer en de coördinerende onderzoeker van het FUSYCO-onderzoek. Zij raakte gefascineerd door de cognitieve processen van het brein gedurende haar Bachelor psychologie en haar Master cognitieve neurowetenschappen. Zij heeft als doel het cognitief functioneren in de hersenen van mensen met een psychose en hun gezonde broers en zussen van meerdere kanten te bestuderen om het ontstaan van problemen binnen dit gebied tegen te gaan bij mensen met psychosegevoeligheid.

Over de bijdrage van Iris Sommer:

Psychose is een mysterieuze aandoening. In een psychose horen mensen stemmen in hun hoofd, of denken ze dat ze achtervolgd worden door de geheime dienst. Maar hoe komt dat? Gaat het ook weer over? Welke oorzaken en gevolgen heeft psychose? En welke behandelingen werken het beste?

Omstandigheden in het leven kunnen het risico op het krijgen van een psychose groter maken. Zoals opgroeien in een grote stad, cannabis gebruik, gepest worden als kind, discriminatie op grond van je etnische afkomst of seksuele geaardheid. Behandeling van psychose vraagt intensieve begeleiding. Medicijnen zijn vaak nodig, psychologische therapie en hulp bij het weer oppakken van werk, school en relaties. Familie speelt een belangrijke rol, want zij merken vaak het eerst dat er iets niet goed gaat. Ze nemen een deel van de zorg op zich en moeten daarbij worden ondersteund. Bij veel mensen gaat psychose weer over, al blijft vaak gevoeligheid voor het krijgen van een nieuwe psychose. Sommige mensen houden restverschijnselen en kunnen niet goed zelfstandig functioneren. We zijn er dus nog lang niet. We blijven daarom zoeken naar betere behandelingen en manieren om psychoses te voorkomen. Een van de richtingen waarin we zoeken is het immuunsysteem. Er zijn veel aanwijzingen dat het immuunsysteem betrokken is bij psychose. De grote vraag is natuurlijk: kunnen geneesmiddelen die het immuunsysteem beïnvloeden ook het beloop van psychotische stoornissen gunstig beïnvloeden?

Over de bijdrage van Monique Germann:

Iris Sommer is in 2019 gestart met een nieuwe studie om te onderzoeken of behandeling met probiotica klachten vermindert bij patiënten met een bipolaire stoornis of schizofrenie. Uit eerdere studies over dit onderwerp kwam naar voren dat probiotica  mogelijk vooral effectief zijn bij patiënten met verstoringen in de darm. In deze nieuwe studie wordt onderzocht of het behandeleffect van het probioticum Ecologic Barrier voorspeld kan worden door ontstekingen in en doorlaatbaarheid van de darmwand. Daarnaast wordt gekeken naar de bacteriepopulatie in de stoelgang, het immuunsysteem, het cognitief functioneren, de stofwisseling en fysieke activiteit. In 2019 vertelde Jenny Borkent ons tijdens een Ronde Tafel meer over de aanpak van dit onderzoek. Nu zal Moni Germann de resultaten daarvan presenteren.

 

De vorige Ronde Tafel was 27 februari 2020. Jettie Zijlstra en Jose van Voorthuizen, beide familievertrouwenspersonen informeerden ons toen over de nieuwe wet verplichte GGZ. 

Over de nieuwe wet verplichte GGZ

Er is al veel geschreven over de nieuwe wet verplichte GGZ (de WVGGZ)  die 1 januari dit jaar van kracht is geworden. Op de website van de familievertrouwenspersoon staat: “Familie/naasten krijgen in de nieuwe wet een belangrijke, maar vaak ook ingewikkelde en belastende rol. In de wet is daarom vastgelegd dat zij zich kunnen laten ondersteunen door een familievertrouwenspersoon”.

Maar wat betekent het nu precies dat familie/naasten worden betrokken bij elk belangrijk beslissingsmoment in het proces van verplichte zorg? Er liggen veel vragen. Wanneer kan besloten worden tot dwangbehandeling thuis en wat kan dat inhouden? Wat is precies een zorgmachtiging, een zelfbindingsverklaring, een plan van aanpak en wat hebben familie/naasten daar mee te maken? Wie kan een melding doen en hoe werkt dat? Zijn er verschillen tussen de gemeenten wat betreft de uitvoering van de wet verplichte GGZ?

Na een korte inleiding door Jettie Zijlstra beantwoordt zij samen met Jose van Voorthuizen onze vragen. Voor wie nog niet eerder contact gehad heeft met het werk van familievertrouwenspersonen is dit ook een goede manier voor een eerste kennismaking er mee. Familievertrouwenspersonen ondersteunen u ook als u vragen hebt over de zorg voor uw naaste als er geen sprake is van gedwongen zorg. Jettie Zijlsta is voor velen van ons geen onbekende. Recent is Jose van Voorthuizen het eerste aanspreekpunt voor familievertrouwenspersonen in Groningen geworden. Benut deze gelegenheid om haar te leren kennen.

Kom dus langs op 27 februari. Vergeet niet om u aan te melden.  Dat kan tot een dag voor de bijeenkomst. Aanmelden is niet meer mogelijk.

********************************

De vorige Ronde Tafel bijeenkomst was 20 juni 2019. Gast was Jenny Borkent die een presentatie hield over het onderzoek naar effecten van probiotica op de hersenwerking bij patiënten met een psychotische of bipolaire stoornis. Na deze presentatie bespraken we het rapport “Chris in crisis”.

Meer over het onderzoek naar effecten van probiotica.

Iris Sommer is in 2019 gestart met een nieuwe studie om te onderzoeken of behandeling met probiotica klachten vermindert bij patiënten met een bipolaire stoornis of schizofrenie. Uit eerdere studies over dit onderwerp kwam naar voren dat probiotica  mogelijk vooral effectief zijn bij patiënten met verstoringen in de darm. In deze nieuwe studie wordt onderzocht of het behandeleffect van het probioticum Ecologic Barrier voorspeld kan worden door ontstekingen in en doorlaatbaarheid van de darmwand. Daarnaast wordt gekeken naar de bacteriepopulatie in de stoelgang, het immuunsysteem, het cognitief functioneren, de stofwisseling en fysieke activiteit.Voor een artikel van Anouk van Mourik, Bea Sloothaak, Iris Sommer en Benno Haarman  Klik hier. De titel van het artikel is: Gepersonaliseerde behandeling van de darm-brein-as bij de bipolaire stoornis en schizofrenie?

Meer over het rapport “Chris in crisis”.

U kent het vast wel. Al weer nieuwe hulpverleners voor uw naaste. Onzekerheid bij uw naaste en bij u. Zorgovergangen heet  dat in GGZ-taal. Daarin gaat veel mis. Wat gaat er mis, hoe kan het beter? We schreven er zelf een rapport over dat we presenteren aan de hand van een paar stellingen waarover we met u in gesprek gaan. Zo kunnen we ook uw ervaringen meenemen in de gesprekken die we in de GGZ over ons rapport voeren.

**************************

Voorlaatste bijeenkomst van de Ronde Tafel was: 6 maart 2019. Gast Rogier Hoenders van het Centrum voor Integrale psychiatrie. Het CIP biedt behandelingen aan die aanvullend zijn op de reguliere behandelingen. Voor meer informatie zie de onderstaande tekst.

*************************

Over Integrale psychiatrie (uit het tijdschrift Bijblijven van uitgeverij Springer, Rogier Hoenders en Stynke Castelein, Integrale Psychiatrie: theorie en praktijk):

“Integrale psychiatrie neemt reguliere zorg conform de professionele standaard als vertrekpunt. Reguliere behandelingen bestaan vaak vooral uit medicatie, verpleegkundige begeleiding en cognitieve gedragstherapie (op aanvullende therapie wordt de laatste jaren geregeld bezuinigd). De behandeling met medicatie en CGT wordt in de integrale psychiatrie echter aangevuld met creatieve en psychomotore therapie en andere soorten psychotherapie (relatie-, systeem-, inzichtgevend, eye movement desensitisation and reprocessing (EMDR), acceptatie and commitment therapy (ACT) en zelfhulpmethodieken (mindfulness, compassietraining en yoga).

In de integrale psychiatrie wordt multidisciplinair gewerkt, omdat elke patiënt uniek is. Wat voor de een werkt werkt voor de ander niet. Hoe meer diversiteit in het behandelaanbod, hoe meer kans om een aanpak te vinden die helpt. Soms werkt een individuele aanpak, soms een systemische. De een krijgt meer vertrouwen bij een cognitief logische uitleg en aanpak, de ander wanneer inzichtgevend gewerkt wordt. Sommigen hebben veel aan het leren verbaliseren van hun emoties, anderen moeten juist niet praten maar via non-verbale therapieën leren de aandacht te richten op de innerlijke wereld en emoties. Bij de een is symptoomvermindering in een face-to-face contact essentieel, terwijl de ander liever vaardigheden leert (in een groep, individueel of via e-health) om het zelf weer te kunnen.”

Zie verder op onze website onder “Kennis” een engelstalige literatuurstudie van Hoenders, Bartels-Velthuis, Vollbehr, Bruggeman, Knegtering en de Jong over de vraag wat natuurlijke middelen kunnen betekenen voor de behandeling van psychoses. Klik hier.