Stichting Nieuw Nabuurschap

Beschermingsbewind bij Stichting Nieuw Nabuurschap

Stichting Nieuw Nabuurschap, opgericht in 2007, is een ouderinitiatief en wil vanuit haar betrokkenheid de maatschappelijke participatie bevorderen van mensen met langdurige psychische problematiek. We doen dit door een aanbod van zinvolle arbeidsmatige dagbesteding in een administratiekantoor in de binnenstad van Groningen. Onze medewerkers zetten zich in voor andere mensen met een psychische kwetsbaarheid, die onder meer bij ons onder bewind staan of in vrijwillig budgetbeheer zijn.

Het werk biedt onze veelal hoog opgeleide deelnemers aan de dagbesteding de mogelijkheid om te ervaren wat men wél kan en ook wat men voor een ander kan betekenen.
Dit alles staat onder professionele begeleiding en verloopt volgens landelijke normen en kwaliteitseisen. Jaarlijks worden we ge-audit op de kwaliteit van onze dienstverlening. Onze stichting heeft al vijftien jaar ervaring met deze doelgroep en heeft hier specifieke kennis van en aandacht voor. Wij hebben ruimte om meer mensen te kunnen helpen die baat hebben bij beschermingsbewind en het beheren van de financiën.

Bij beschermingsbewind worden de financiën geregeld/gestabiliseerd en worden ongeoorloofde uitgaven voorkomen. Kenmerkend aan onze werkwijze is dat we bij de intake en vervolggesprekken zo veel mogelijk uitgaan van de triade (klant, familie/ mentor, bewindvoerder/ hulpverlening.)

Naast een psychische kwetsbaarheid kan er ook sprake zijn van verkwisting van geld, schulden of het risico op verkwisting van geld. De kantonrechter beoordeelt of iemand voor beschermingsbewind in aanmerking komt. In de praktijk gebeurt het vaak dat ouders moeten helpen met de financiën of geld geven om betalingen te kunnen voldoen. Dit kan voor beide partijen belastend zijn en de goede relatie tussen ouder en kind aantasten. In zo’n situatie kan beschermingsbewind uitkomst bieden.

De eigen bijdrage voor beschermingsbewind is €103,75 per maand. Als je buiten de gemeente Groningen woont en aan de voorwaarden voldoet, kun je hiervoor bijzondere bijstand aanvragen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden of hier verder over praten? Neem dan contact op via telefoonnummer: 050-3172626 of info@snnbewind.nl Wij gaan graag met u in gesprek.