Thema-avonden

Thema-avonden organiseren we incidenteel en liefst in samenwerking met verwante organisaties. Ze zijn nadrukkelijk bedoeld zowel voor familie/naasten als voor GGZ hulpverleners en wijk-/dorpsteams. Doel is om met elkaar in gesprek te komen over ontwikkelingen in de zorg voor/ ondersteuning van clienten en familie/naasten.
De laatste thema-avond was in november 2017. Die avond was een samenwerking tussen Ypsilon Groningen en de Stichting Nieuw Nabuurschap. Het thema was Terugdringen van Dwang en Drang, wat brengt de nieuwe wet verplichte GGZ en het beleid Personen met verward gedrag. De thema-avond heeft geleid tot het starten van een werkgroep crisis.

Hebt u suggesties voor een volgend thema? Laat het ons s.v.p. weten, gebruik hiervoor het contactformulier