werkgroep Crisis

 

De werkgroep crisis bestaat uit leden van Ypsilon en komt bij elkaar in het Ypsilon Infocentrum, Hoge der A 26, in Groningen. De frequentie van de bijeenkomsten wordt door de werkgroepleden bepaald. Afhankelijk van wat er op de agenda staat kunnen excursies worden gemaakt naar relevante organisaties. Data van de bijeenkomsten worden zo veel mogelijk op deze website vermeld. De werkgroep is 14 februari 2018 gestart. Meedoen kan na aanmelding via het contactformulier.

*************

Verslag van de werkgroep over 2018/ samenvatting van het rapport “Chris in crisis”.

Het doel van de werkgroep was om het professionele netwerk in kaart te brengen waar familie/naasten een beroep op kunnen doen in crisissituaties. In de eerste bijeenkomst hebben we vanuit onze eigen ervaring met crisissituaties de problematiek verkend. Leidend in dat gesprek was een veelomvattende casus. We besloten die casus, de casus Chris, te beschrijven en vanuit familie/naasten perspectief van commentaar te voorzien. Het oorspronkelijke doel (beschrijven van het professionele netwerk) verdween daarmee naar de achtergrond maar heeft in tweede instantie toch een plek gekregen in het eindrapport van de werkgroep.

We noemen de beschrijving van de casus Chris een reconstructie omdat het gaat om gebeurtenissen die zich vrijwel allemaal buiten het gezichtsveld van de familie/naasten hebben afgespeeld. Dat is dan ook tevens een van de belangrijkste punten van kritiek. Dat de familie slechts een beperkte rol kon spelen heeft niet alleen tot grote spanningen in de familie geleid, maar is er ook de oorzaak van dat er kansen zijn gemist om de rollercoaster waar Chris in terecht kwam tijdig te keren. Voor alle duidelijkheid, het verhaal van Chris berust op de werkelijkheid. Het zijn de ervaringen van iemand met psychosegevoeligheid.

Het rapport begint met de geschiedenis van Chris. Daarna volgen we Chris in de eerste twee weken in een beschermde woonvorm, beschrijven zijn terugval, de gebeurtenissen die daar uit voortvloeien tot en met het moment dat hij gedwongen wordt opgenomen. We plaatsen bij zijn verhaal opmerkingen in de kantlijn zonder die verder uit te werken. We laten daarmee zien hoe we de ontwikkeling van de crisis hebben besproken. We prikkelen daarmee ook de lezer tot een eigen opstelling. In een nabeschouwing formuleren we in grote lijnen omissies die we tegen kwamen en stellen ons de vraag Hoe verder? Die vraag werken we voor drie deelterreinen verder uit: De toekomst van het Beschermd Wonen (de crisis van Chris begon toen hij nog maar kort in een beschermde woonvorm woonde), De nieuwe Wet Verplichte GGZ en Wat te doen in geval van crisis? Die onderdelen bevatten vooral praktische informatie voor familie/naasten. In een begrippenlijst geven we kort informatie over gebruikte begrippen met waar mogelijk verwijzing naar een website waar meer informatie te vinden is.

We sluiten met het rapport een periode af waarin wij ons intensief met het onderwerp crisis hebben beziggehouden. We leerden veel en het onderwerp liet ons niet onberoerd. Soms was het gewoon te veel. Maar we hebben doorgezet en het project afgerond. We hopen dat het rapport familie/naasten zal stimuleren hun rol in de Triade te nemen, ook tijdens een crisis. We nemen ons voor het rapport te bespreken met professionals in de zorg, medewerkers van wmo-teams en anderen die een rol spelen in de ondersteuning van onze naasten. Onze inzet is om hiermee een bijdrage te leveren aan passende zorg voor clienten waarin samenwerking met familie/naasten vanzelfsprekend is.

*******************

Leden van Ypsilon kunnen een digitale versie van het rapport “Chris in crisis, mei-november 2017” aanvragen via het contactformulier. Wij sturen het dan naar uw mailadres.

Bijgewerkt januari 2019.