Werkgroep Dialoog in de Triade

Werkgroep Dialoog in de Triade

U leest hieronder over het ontstaan en doel van deze werkgroep. Wilt u mee doen? Laat het ons weten via de contactpagina van de website.

De werkgroep Dialoog in de Triade is een voortzetting van de werkgroep Crisis die in februari 2018 van start ging. In die werkgroep begonnen we met het schrijven van het verhaal over de patiënt Chris die in een heftige crisis terecht komt. Klik hier voor een korte samenvatting van het verhaal.

We boden het verhaal Chris in crisis aan Lentis aan. Daaruit ontstond een samenwerking die uiteindelijk in februari 2020 heeft geleid tot de bijeenkomsten Kan Fact beter? Hulpverleners en familie/naasten gingen samen op zoek naar een antwoord op de vraag hoe te voorkomen dat een terugval uitmondt in een ernstige crisis. De theatergroep Foolcolor zette het verhaal van Chris op de planken. Die voorstelling was aangrijpend voor familie/naasten en voor hulpverleners. Het maakte de deelnemers aan de bijeenkomst duidelijk dat we bij het zoeken naar verbetering elkaar nodig hebben. Dat bleek een goed vertrekpunt voor gesprekken over de vraag hoe we dit dan samen kunnen aanpakken. De materie is complex want ook doorspekt met vraagstukken op het niveau van financiering en organisatie.

Intussen is het maart 2020. We zijn nog steeds met Lentis in gesprek, nu vanuit de vraag, wat heeft deze stap ons opgeleverd en hoe nu verder? We praten overigens niet alleen met Fact-teams maar ook met begeleiders Beschermd Wonen van Lentis-locaties. Daar hebben we de kersverse workshop Dialoog in de Triade ingebracht. Het was mooi om te zien hoe familie/naasten en begeleiders na een aarzelend begin hun ervaringen begonnen te delen om vervolgens samen te zoeken naar oorzaken en mogelijke oplossingen. Zo’n workshop vraagt om herhaling, binnen Lentis, andere GGZ instellingen en/of in het Sociaal Domein.

Hoewel we dus in de afrondingsfase zitten van wat door de werkgroep Crisis in gang is gezet richten we onze blik ook op de toekomst waarin we het gesprek willen verbreden van het thema crisis naar het reguliere contact in de Triade: hoe ga je in de Triade met elkaar om ongeacht de fase waarin de patiënt verkeert. Daarom hebben we onze naam veranderd in werkgroep Dialoog in de Triade. Ons doel is voortzetten van bestaande contacten en aanbieden van onze ervaring aan andere organisaties in GGZ of Sociaal Domein, waarbij de “producten” die we ontwikkelden ingezet kunnen worden, al dan niet aangepast aan andere thema’s. Voorbeelden zijn het verhaal over Chris, de gefilmde theatervoorstelling over dit verhaal en het schema “Goede zorg vanuit het perspectief van familie/naasten”. Tot die ervaring rekenen we ook de workshop Dialoog in de Triade, ontworpen en uitgevoerd door Evert Schlebaum. We werken graag mee aan de verdere ontwikkeling van die workshop.

Als u belangstelling hebt om aan deze werkgroep mee te doen dan horen we dat graag. Geef het aan ons door via de contactpagina van deze website.