werkgroep Maatschappelijke Inclusie

De werkgroep maatschappelijke inclusie, bestaande uit leden van Ypsilon, volgt het WMO-beleid van gemeenten in de regio Groningen op het gebied van wonen, werken/leren en welzijn en probeert daar inspraak in te realiseren of onderneemt zelf actie naar relevante organisaties. Alles gericht op het laten horen van de Ypsilon visie op ondersteuning die maatschappelijke inclusie kan bevorderen.

De werkgroep komt bij elkaar in het Familiecentrum aan de Hoge der A 26 in Groningen of voert elders overleg met gemeenten of zorgaanbieders.

De afgelopen twee jaar hebben we vanuit de werkgroep actief deelgenomen aan inspraakprocedures over het nieuwe beleid van de Groningse gemeenten op het gebied van Beschermd Wonen en Opvang. Daar merkten we te vaak dat kennis over psychiatrische problemen ontbreekt. We hebben er voor gepleit hier meer aandacht aan te schenken wat ook zichtbaar begint te worden.

Ook op landelijk niveau trekt Ypsilon aan de bel over het wonen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Ze krijgt daarbij steun van veel organisaties. Zie hiervoor het Manifest Goed Wonen.

We vinden dat het nu tijd is voor een eigen wooninitiatief in Groningen of omgeving. Daar voeren we nu gesprekken over. Wie mee wil doen is welkom. Aan goede voorbeelden van wonen voor mensen met een psychosegevoeligheid geen gebrek. Wooninitiatieven die elders vanuit Ypsilon zijn gestart blijken succesvol. We citeren het Ypsilon werkplan 2019: We weten al lang hoe dat moet en hoe nodig het is: zodra een nieuw woonproject open gaat blijkt de behoefte weer groter dan het aanbod.

Doe mee met de werkgroep maatschappelijke inclusie/ ons wooninitiatief. U kunt zich daarvoor aanmelden via  het contactformulier

Leden van Ypsilon kunnen een uitgebreid verslag van de werkgroep maatschappelijke inclusie van Ypsilon Groningen aanvragen via het contactformulier van deze website.

Klik hier om de visiesheet wonen van onze landelijke organisatie te openen.

Bijgewerkt januari 2019.