Ypsilon landelijk

Ypsilon verenigt al meer dan 30 jaar familieleden/ naasten van mensen met een kwetsbaarheid voor psychose. Veel van haar  leden zijn mantelzorgers al noemen ze zich niet altijd zo.

Voor zorginstellingen en gemeenten is het niet altijd vanzelfsprekend dat familie/ naasten betrokken worden bij de behandeling van hun naaste. Jammer, want als er één “therapie” bewezen is dan is het de betrokkenheid van familie/naasten bij de behandeling. En omdat ook bewezen is dat goede voorlichting en training van familie/naasten het herstel van patiënten bevordert rekent Ypsilon het geven van voorlichting en het ontwikkelen en aanbieden van trainingen al sinds jaar en dag tot haar taak.

Lid worden van Ypsilon is voor veel familieleden/ naasten een vanzelfsprekendheid maar het wordt ook wel ervaren als een zware stap. We horen wel eens zeggen dat lid worden van Ypsilon is alsof je een vonnis over je naaste uitspreekt. Maar dat vonnis komt niet van familieleden en bovendien geldt dat ook bij mensen met een psychose  sprake kan zijn van herstel, waarmee wel iets anders wordt bedoeld dan genezing. Lees hier meer over in de visiesheet Herstel.

Ypsilon werkt voor een groot deel met vrijwilligers. Deze worden ondersteund door een landelijk bureau met betaalde krachten. Bij dat bureau is veel expertise aanwezig op het gebied van psychose. U vind daar veel van terug op de landelijke website van Ypsilon (www.ypsilon.org). Op de homepage van deze site staat onder Nieuws ook veel informatie over actuele ontwikkelingen in de zorg.

Bij Ypsilon staat ondersteuning van familie en naasten voorop. Dat betekent tegelijkertijd ook dat Ypsilon zich inzet voor kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning voor patiënten, niet alleen in de GGZ maar ook in gemeenten. Lees hier meer over in de visiesheet Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Lid worden van Ypsilon loopt via de landelijke organisatie. U wordt dan ingedeeld bij de regio-afdeling  waar u woont tenzij u dat zelf anders wilt. U krijgt gratis het tijdschrift YN, magazine over ontwikkelingen en achtergronden rond psychose en kunt deelnemen aan bovenregionale lotgenotengroepen voor partners, broers-zussen, of kinderen-van. Zie voor aanmelden als lid en wat u er voor krijgt  de landelijke website

Bekijk deze video , die u in een paar minuten toont  waar Ypsilon (voor) staat en wat u van Ypsilon mag verwachten de komende jaren!